Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki zajmuje się:

  1. prowadzeniem scentralizowaną obsługą finansowo-księgową i kasową placówek oświatowych w oparciu o jednostkowe plany finansowe tych placówek,
  2. prowadzeniem obsługi techniczno-biurowej w zakresie spraw kadrowych i placówek oświatowych,
  3. wspomaganiem i koordynowaniem prac związanych z opracowaniem projektów planów finansowych placówek oświatowych,
  4. merytoryczną weryfikacją jednostkowych planów budżetowych poszczególnych placówek i sporządzania na ich podstawie zbiorczych zestawień w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oświaty,
  5. obsługą placówek w zakresie bieżącego utrzymania obiektów szkolnych oraz realizacji remontów bieżących i inwestycji oświatowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do niej,
  6. prowadzeniem dokumentacji związanej z obowiązkiem nauki,
  7. stypendiami socjalnymi,
  8. gromadzeniem zbiorczych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
  9. realizacją różnego rodzaju typu programów edukacyjnych.

 

Aktualności:

(30.06.2016) - NOWY!

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. więcej

 

 

(06.08.2015)

Ogłoszenie o wyborze oferty na Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Klukach, Szkoły Podstawowej w Parznie oraz Szkoły Podstawowej w Kaszewicach w roku szkolnym 2015/2016 oraz ich odwozu zgodnie z wyznaczonymi trasami  na podstawie zakupu biletów miesięcznych uprawniających do dowozu. więcej

 


Na skróty:

www.kluki.pl


www.szkola-kluki.pl


www.spkaszewice.szkolnastrona.pl


 


Copyright - ZOSG Kluki - 2017 | Wykonanie: wilanowski.net